Jeroen

Jeroen is een alom gerespecteerd project manager en SAP-trainer, met ruim 14 jaar ervaring in het begeleiden van implementatie trajecten en het ontwikkelen en geven van consultancy trainingen in het algemeen en SAP-trainingen  in het bijzonder. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het managen van Service Center Teams en het managen van change projecten.

Zijn grootste kracht ligt op het gebied van uitvoeren en behalen van gestelde goals en strategieën, procesanalyse en verbetering, verzorgen van technische documentatie, instructie ontwerpen, creatieve probleemoplossingen, presenteren en faciliteren.

Hij is in staat tot communiceren met en motiveren van alle betrokkenen in een organisatie, van directieleden tot end users. Deze eigenschap heeft geleid tot veel respect binnen de bedrijven waar hij werkzaam is geweest. Men is dan ook, zonder uitzondering, bereid om een positieve referentie af te geven aan een ieder die dit horen wil.